BƠM HOẢ TIỄN VERATTI 220v 3VRM2.5/21-0.75 (3 INCH)

BƠM HOẢ TIỄN VERATTI 220v 3VRM2.5/21-0.75 (3 INCH) Dùng để Bơm nước giếng khoan gia đình và công nghiệp, bơm các mạch nước ngầm, bơm cấp nước cho các trường học, bệnh viện nhà cao tầng các vùng núi cần cột áp cao, bơm nước cấp cho các hệ thống nhà máy , công trình, tưới tiêu nông nghiệp….

BƠM HOẢ TIỄN VERATTI 220v 3VRM2.5/21-0.75 (3 INCH) Dùng để Bơm nước giếng khoan gia đình và công nghiệp, bơm các mạch nước ngầm, bơm cấp nước cho các trường học, bệnh viện nhà cao tầng các vùng núi cần cột áp cao, bơm nước cấp cho các hệ thống nhà máy , công trình, tưới tiêu nông nghiệp….

Thông số kỹ thuật bơm hoả tiễn VERATTI 220v 3VRM2.5/21-0.75(3 INCH)

Cataloue : tham khảo thêm các dòng bơm hỏa tiễn VERATTI khác