Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Mono WORLD ENERGY 20W

OS-M:36-30W

Framed:36-cell module

Range:20W

Bộ Pin Năng Lượng Mặt Trời

350.000

Thanh toán ngay

Cách sử dụng và ứng dụng của tấm Pin

Ung dung Inverter samyoung 100W

*Các ứng dụng của tấm Pin cho các thiết bị gia đình 

Ung dung Inverter samyoung 100W